Държавата дава повече пари за общинските пътища догодина. Бюджет 2016 на Общината утре се обсъжда с гражданите.

42 млн. 583 хил. 683 лв. бюджетна макрорамка за 2016-та година планира администрацията на Община Казанлък. Проектът за Бюджет 2016 в най-общи рамки е качен на официалната страница на Община Казанлък. Утре вечер в 17 часа е публичното му обсъждане в залата на „Искра“ 4. Публичното обсъждане е част от законовата процедура и е задължително преди приемането на годишния общински бюджет. Тази година съставителите му от администрацията подчертават, че приоритет за другата година е запазването на финансовота общинска стабилност и нейното подобрение. Подчертава се, че бюджетът е бюджет „в условията на финансова и икономическа криза“. Основна цел на бюджета е недопускането на рискове.

Най-много разходи отново са предвидени за делегираните от държавата дейности, подсигурени със субсидия от Републиканския бюджет. Сред тях основно перо са разходите в образованието – 15 млн. 804 хил.700 лв., което е повече от средствата за 2016-та с над 1 млн.лв. Държавните стандарти в образованието са увеличени, затова там ще има и повече държавни пари. Завишение има и на стандартите в здравеопазването, защитата на населението и действията при кризи, социалните дейности и културата. Увеличават се и държавните пари за снегопочистване. Предвижда се нарастване на разходите за здравеопазване с 125 хил. 700 лв., социалното подпомагане – с 448 хил. 700 лв., за култура – с 16 хил.лв. В текстовата част на проекта за бюджет е обяснено, че макрорамката е съобразена с нормативните документи, включително, нарастването на минималната работна заплата през 2016-та година. В проекта е записано, че са осигурени средства за работно и представително облекло, каквото имат, например, учителите. Основно, заради завишаването на разходните стандарти за осигурените от държавата дейности, се увеличава и субсидията от Републиканския бюджет за тези дейности. Разходите за делегираните от държавата дейности са 1 млн. 758 хил. 200 лв. повече от планираното през 2015-та, което е нарастване с 8.32 %. Общата изравнителна субсидия, която държавата отпуска за допълване на разходите в местните дейности, е в размер на 3 млн. 230 хил.лв., спрямо 3 млн. 187 хил. 500 лв. за тази година.

2 млн. 853 хил. 200 лв. държавни пари се очаква да глътне общинското социално подпомагане и социални грижи, в частта си, финансово обезпечена от държавата. Парите то това перо растат с близо половин милион лева – от 2 млн. 404 хил. 500 лв., се планират на 2 млн. 853 хил. 200 лв.
Планът за разходите за местните дейности, които Общината финансира основно сама от местните си приходи, е на стойност 19 млн. 014 хил. 234 лв.
С инвестиционните разходи, гарантирани с пари от Републиканския бюджет, както обикновено, ще се правят в предимно спешни ремонти на общинските четвъртокласни пътища. По това перо държавата ще даде на Казанлък със 70 % повече средства от тези през 2015-та година. Планът предвижда 795 хил. 700 лв., към 466 хил.лв. за тази година.
Срещу перото „Заеми от банки и други лица в страната стои с минус числото 3 млн. 845 хил.991 лв. Към РИОСВ ще се отчисляват 391 хил.430 лв.
Разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности в проекта за бюджет са дадени в обща графа – 1 млн.229 хил.200 лв. само за делегираните от държавата дейности. В общата справка на бюджета по разбивки – 1 млн. 747 хил. 488 лв. са записани по това перо.
Като цяло, общинската администрация отчита, че дава проект за балансиран бюджет, на база прогнозата приходи за 2016-та година, съставена при анализ на отчет за текущата 2015 към края на деветмесечието и проекта за Закон за Държавния бюджет.
Общинското бюджетиране за 2016-та година е в първоначалната си фаза. То ще се съобрази със Закона за държавния бюджет и нормативните документи за приложението му, тепърва ще се обсъжда от общинските съветници, ще се съобрази с предложенията от публичното обсъждане утре и в началото на следващата година, се очаква да Бюджетът да бъде приет от Общинския съвет в законовите срокове.
Бюджет 2015 бе гласуван на първо четене с макрорамка от 41 млн. 299 хил. 958 лв.