Земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания, трябва да имат регистрация в СЕУ

С промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). В системата ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите по отношение на подпомагането. В тази връзка Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА,) приканва всички бенефициери, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират преди началото на кампанията по Директни плащания 2023.
В личните профили на земеделските производители ще бъде налична информация за интервенциите, по които са кандидатствали, уведомителните писма, както и много други географски и финансови справки.

Регистрацията в Системата за електронни услуги е лесна и бърза на страницата: https://seu.dfz.bg/drupal/. Потвърждението на регистрацията се извършва лично в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

Регистрацията в СЕУ може да се извърши и на място в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

Източник: Agri.bg