На 19 май стартира електронният прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2023/2024 година.
От 19 до 30 май 2023 г., включително, родителите ще могат да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн на https://schoolkn.uslugi.io. Резултатите ще бъдат обявени на 2 юни, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 5, до 8 юни.
От 12 до 18 юни, включително, е срокът за кандидатстване за Второ класиране, на 20 юни ще бъдат обявени резултатите, а срокът за записване е от 21 до 23 юни, включително.
Срокът за кандидатстване за ТРЕТО класиране е от 27 юни до 1 юли 2023 г., включително. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 4 юли, а записването ще бъде от 5 до 7 юли, включително.
Пълният график на дейностите за прием, Системата от правила, прилежащите райони за обхват на всяко училище, обявените свободни места и резултатите от класиранията могат да бъдат намерени на специализираната страница за прием на ученици в първи клас на https://schoolkn.uslugi.io.
И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12 -годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.
В сроковете за регистрация и редакция на заявления, могат да се променят всички заявени данни, с изключение на личните данни. Редакция на заявление може да се направи както онлайн, така и на място в училището, което е избрано като първо желание, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.
Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането! Също така, няма настъпили промени в прилежащите райони за обхват на училищата! - информират от общината.