Започна търсенето на учители

Вече има обявени свободни работни места за учители, сочи справката от Бюрото по труда в Казанлък. Осем са позициите, които очакват кандидати. Търсят се учители по математика и физика, само по математика, по изобразително изкуство, прогимназиални и начални учители. Наблюденията показват, че с увеличаването на основната работна заплата, с която стартира трудовият път на един преподавател в училище, се засилва интересът към тази професия.

Традиционно голям брой са свободните позиции за работници в машиностроенето. Търсят се общо над 150 работници, основната част от които са за сглобяване на детайли, машинни оператори, стругари, шлосери, монтажници. За шофьори и строителни работници като зидари, зидаро-мазачи, шпакловчици, бояджии също трудовата борса е обявила свободни места. Продължава набирането на работници в консервна фабрика.

За специалисти с висше образование има обявени позиции за архитект, инженер-конструктор, медицинска сестра, кредитен специалист, банков служител, счетоводители, 5 социални работници, 15 консултанти по продажби, като последните могат и да бъдат със средно образование, но работата е на граждански договор.

Общо 295 са свободните работни места в Казанлъшки регион към 3 юли т.г., обявени от трудовата борса в града. По-голямата част от тях са за хора със средно образование.