Вярата през призмата на Държавна сигурност

Документалният сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІІ – „Протестантска църква и религиозни секти” ще бъде представен на 10 октомври в Казанлък. Това е издание от поредицата „Из архивите на ДС”. Представянето става благодарение на Комисията по досиетата и ЛХМ "Чудомир.

Поради спецификата на документите и огромния документален масив по тази тема се очертават няколко тематични кръга, които са обособени отделни документални сборници от поредицата „Из архива на ДС.

В третата част е отредено място на Протестантска църква и религиозни секти. Тук тематично те са обособени в две глави, като всяка една е разделена на няколко подтеми.

Първата глава от сборника включва общи документи, отнасящи се за протестантските деноминации, „Славянска мисия”, „Мисия за евангелизиране комунистическите страни”, „Божия църква”, „Адвентисти от седмия ден”, „Адвентисти-реформатори”, „Баптисти”, „Конгрешани”, „Методисти”, „Петдесятна църква” и „Тинчевисти”.

Втората глава от сборника включва документи, отнасящи се за различните секти и религиозни деноминации като: „Бяло братство – Дъновисти”, „Устабашев”, „Библията говори”, ИСКОН, „Йеховисти”, „Роза-кръст”, „Мормони” и други.

Документите в сборника са 155 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – са 248, като подборът е направен от над 490 архивни единици и от над 40 дела, повечето от тях многотомни.

Представянето на 43-ия документален сборник от поредицата "Из архивите на ДС" е на 10 октомври 2018 година, сряда, от 12.00 часа в ЛХМ "Чудомир", Казанлък.