Всяко кметство със свой бюджет


Всяко кметство вече ще има своя бюджетна рамка и кметът на общината ще е длъжен да я изпълнява. За това се разбраха на среща в Министерския съвет представители на Сдружението на кметовете на кметства в България и на управляващите. Ще бъдат завишени и санкциите за кметовете на общини за неизпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Съобщението е на Дарик радио.

Според информацията, министърът на финансите Владислав Горанов е посочил, че тези теми, около които са се обединили днес, могат да намерят решение до края на годината и да се ползват за 2019 г. Той е обяснил, че в момента, в който има изискване в закона за финансова сметка за всяко кметство, общинските кметове ще трябва да се съобразят с него при внасянето на общинския бюджет в общинския съвет.


Министъръте заявил, че парите за общините за догодина са с близо половин милиард лева повече, като около 120 млн. са в частта, която зависи от местните общности.

Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова на срещата с кметовете е казаал, че с промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за устройство на територията, кметът на кметство вече ще може да участва в контрола при изпълнение на обекти, възложени от общината.


Само преди два дни с мълчалив протест в Калофер, кметовете на малките общини и кметства поискаха от държавата собствени бюджети.