Всеки втори до 29 години- потенциален емигрант Всеки четвърти българин се замисля да емигрира от страната. Това показват резултатите от проучване на изследователски център "Тренд" по поръчка на вестник "24 часа".
Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи, съобщават от центъра. Изследователите са заложили на въпроси, свързани с наболели социални проблеми в страната ни през последните години.
От "Тренд" намират за тревожни дяловете на младежите между 18 и 29 години, където малко над половината обмислят възможността да живеят зад граница. Готовност за вътрешна миграция или емиграция почти няма при по-възрастните.
Замислящите се да емигрират най-много предпочитат Германия. След това се нареждат Великобритания и Испания. САЩ и Италия попадат по-надолу в списъка с предпочитани дестинации за емигриране.
При три предоставени опции - да емигрират, да живеят, където са сега и да мигрират в други населено място в България, близо 70 % от запитаните отговарят, че искат да живеят на същото място. На вътрешна миграция са склонни само 7 %.
Да не станат жертва на някакво престъпление се страхуват 61 % от българите. С нарастването на възрастта този процент се увеличава. От "Тренд" коментират, че по всичко личи, че най-уязвими се чувстват най-възрастните. Мнозинството софиянци също се страхуват, че могат да станат жертва на престъпление.

От центъра са приели, че 1 % от извадката на проучването е равно на 55 000 души, така че установяват, че около 900 000 души са били потенциални жертви на измамниците. Хората над 60 години са най-потърпевши. Обаждания с искане за пари са получавали една четвърт от тях. От центъра си обясняват високия процент с факта, че "ало" измамниците звънят на домашни телефони, а пенсионерите прекарват най-много време вкъщи.
От резултатите от изследването прави впечатление, че образованието продължава да е ценност за българина и се свързва с по-добър живот. 80 % са на мнение, че е важно да си добре образован, за да успееш в живота. Сред по-младите възрастови групи около една четвърт не смятат така, но въпреки това мнозинството навсякъде подчертава важността на образованието, отбелязват от изследователския център.
Над половината от българските граждани смятат, че живеят с известни лишения. Над една четвърт от хората със завършено висше образование обаче живеят без лишения. В столицата живеят повече хора без лишения, отколкото такива с големи лишения.
С твърдението, че България е място, където могат да си подобрят жизнения стандарт, се съгласяват близо една трета от българите. На обратното мнение са 62 %. От "Тренд" коментират, че прави впечатление, че има разлика в отговорите в зависимост от образователния статус. Най-големите оптимисти, че в България могат да си подобрят жизнения стандарт, са висшистите.
51% от запитаните не са съгласни, че в България може да се живее спокойно. 45% са на обратното мнение.
Малко под една трета смятат, че в България може да си намериш добра работа, докато 61% са на обратното мнение.
Над една четвърт от българите са готови да работят повече, за да изкарват повече пари. Над половината биха се задоволили със стандартния 8-часов работен ден.
Да си сменят работното място искат 23 % от всички анкетирани. Най-висок е процентът на тези между 18 у 29 години. На не малка част настоящото им работно място е тяхната първа работа и перспективите пред тях да се отварят възможностите на трудовия пазар предстоят. Най-консервативни са хората в предпенсионна възраст. Те не са склонни да поемат такива рискове.
Най-висок е процентът на хората, които искат да сменят работното си място, в София. Според изследователите това е обяснимо, защото столицата предлага много други възможности. В малките градове и селата не е така и хората са доволни от работата, която имат.

Източник: news.bg