Временни промени на движението по улица „Ген. Драгомиров“ на 16 април Временна организация на движението по улица „Генерал Драгомиров“ в Казанлък ще се въведе на 16 април (вторник) – от 9 до 17,30 часа. Затворено ще бъде едното пътно платно (северното) в посока изток-запад за движение на ППС по споменатата казанлъшка улица - участъка от кръстовището на ул. „ Генерал Драгомиров“ с бул. „ Освобождение“, до кръстовището с ул. „8-ми Март“. Ще се въведе временен режим на движение на ППС по обходните булеварди и улици: бул. „ Освобождение“, ул. „ Войнишка“, към съществуващата улична мрежа в Казанлък.
Споменатите промени са на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Ръководител група Поддържане КЕЦ Казанлък на ЕР ЮГ EVN група с вх. № 168-1256-35/25.03.2024г. в Община Казанлък за монтиране на нов стълб с помощта на специализирана техника на ЕрЮг на ул. „Генерал Драгомиров“ между № 11 и № 13 в Казанлък.