Въпреки дъждовете, яз. "Копринка" е пълен едва на 65 процента

В момента обемът на яз. "Копринка" е 93 млн. куб.м, което представлява 65% от целия му обем. Тъй като притокът в язовира е малко по-голям заради падналите през последните дни дъждове, от водното съоръжение се изпускат около 16 куб.м/сек.

В Старозагорска област има 43 язовира – общинска собственост, 3 – собственост на „Напоителни системи” ЕАД, 4 - частна собственост и 3 язовирни района – Копринка, Розов кладенец и Овчарица, които са собственост на НЕК ЕАД.
Въпреки обилните валежи в последните дни, нивата на реките и язовирите остават под критичния минимум, стана ясно днес на пресконференция, дадена от областния управител на Стара Загора Георги Ранов и заместник областния управител Мариана Кръстева.

Пролетните проверки на язовирите, реките, сгуроотвалите и системите за отвеждане на повърхностни води се извършват от Областната междуведомствена комисия от експерти, на която председател е Мариана Кръстева.

До този момент комисията не е констатирала фрапиращи нарушения на обектите, които се проверяват по предварително изготвен график. Съгласно закона Държавната агенция за метрология и технически надзор е органът, който налага санкциите на неизрядните стопани на водни обекти.

Пролетните проверки трябва да приключат до 24 юни. След това областният управител Георги Ранов ще представи в Министерски съвет доклад с констатациите и мерките, които трябва да се предприемат.

Областният управител е представил пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС два проекта за почистване на речни дъна от наноси и растителност. Единият е за р. Тунджа в участъка край с. Зимница, община Мъглиж, където ще бъде изградена и дига. Той е на стойност 641 000 лв. Другият е за р. Соколица, край с. Искрица, Гълъбовска община. Той е на стойност 552 000 лв. Очаква се финансирането на първия проект да бъде осигурено в най-скоро време.