Велоалея ще свързва Крън и Шипка

Новата велоалея, която ще свързва градовете Крън и Шипка, ще започва от Крънското ханче. Трасето ще продължи на северозапад до района на разкритите могили в Долината на тракийските царе. За да бъде гарантиран алтернативният транспортен достъп до социализираните гробници, велоалеята ще бъде прехвърлена от източната страна на републиканския път. Предвижда се дължината на велосипедното платно да бъде с дължина близо 7 километра и ширина 3,5 метра.

След изработването на ПУП на трасето се появи необходимостта от решение за безвъзмездното придобиване на правото на собственост върху част от държавен поземлен имот, което бе взето на сесията на Общинския съвет на 20 декември.

Изграждането на велоалеята е по проект на Община Казанлък по Оперативна програма „Региони в растеж“. Инвестиционното намерение на Общината е да проектира и изгради велоалея, в продължение на сега съществуващата между градовете Крън и Шипка.