Отдел „Металургичен“ ме спечели от пръв поглед. Още с влизането ми в една от просторните и приветливи стаи, в които се помещава отделът, погледът ми попада на внушителен куп броеве на вестник „Трибуна Арсенал“. Стриктно подредени по дати, събрани с уважение към фирменото издание. Безкрайно се впечатлих, защото такава грижовност към печатни издания обикновено има само в библиотеките. А тук, в един от важните технически отдели на дружеството, хората са отговорни не само към преките си задачи, а и към фирмената памет, събрана в страниците на вестника. Всъщност, отдел „Металургични технологии“ към дирекция „Технически въпроси“ на „Арсенал“ АД, е прекрасният пример как се пазят традициите. Не само в съответната професионална сфера, а и в живота на хората, чийто трудов път ги събира заедно всеки ден, години наред. И така – едно след друго, почти неусетно, се нижат поколение след поколение, всяко съхранило паметта за предишното и носещо новостите на своето време.

Първият в страната отдел на главния металург

Със Заповед № 294 от 16 октомври 1955 г. на тогавашния директор на предприятието Голубин Лозанов е създаден първият в страната отдел на главния металург. Отделът се обособява чрез отделянето на специалисти от технологичния отдел и е в състав от трима души: началник отдел, един технолог и един конструктор. Подведомствените цехове на отдела са леярна, ковачна и калилна. Това сочи кратката историческа справка за отдел „Металургични технологии“, който ще стигне своите 70 през 2025 година.
През 1956 г. се оформя структура на отдела, в която се обособяват група по леярство, група по термообработка, група по ковашко-пресово работа (до 1971 г.) и двама конструктори. През 1960 г. се сформира и група по заваряване.
Специалистите от отдел „Металургичен“ разработват технологии за съществуващи и нови изделия, пряко участват при усвояването на нови изделия в производството, внедряват се първите по-значими технически решения. Задължително трябва да се отбележат по-важните от тези разработки, сред които нова технология на обратно изтичане на метала на цинкови гилзи; налагане на поточна линия за производство на ресьори вместо ръчно изработване, с което се постига голям икономически ефект; разработване на първите нагревателни нафтови пещи; преминаване от свободно коване към обемно щамповане на фрикционна преса; преустройство на топлинните агрегати за подобряване качеството на течния чугун и производство на качествени чугунени отливки; внедряване на кокилното леене; центробежно леене на биметални втулки.

В CV-то на отдел „Металургични технологии“ е записано, че с активното участие на специалистите тук през годините са пуснати в експлоатация редица производствени структури. Сред тях са новият термичен цех и първата установка за индукционно нагряване през 1961 г. През 1965 г. са усвоени процесите на заваряване в защитна газова среда – аргон и въглероден двуокис; през 1966 г. е пуснат цех за леене със стопяеми модели, а през 1972 г. - нов леярен цех.

В днешно време са разработени и усвоени съвременни технологични процеси

Отделът разработва документация за технологичните процеси по леене, термична обработка, заваряване и пластични деформации. През последните 10-15 години специалистите в металургичния отдел на „Арсенал“ насочват усилията си в разработката и внедряването на нови технологии. В резултат на тяхната работа са разработени и приложени в производството процеси като леене на високояк чугун със сфероидален графит; заваряване на специални стомани и електросъпротивително заваряване на възли от новите изделия; закаляване и термична обработка на алуминиеви сплави и сплавите на други цветни метали. Направено е възстановяване на производството и модернизация на цеха за леене под налягане. Извършена е модернизация на термичния цех на Завод 1 и редица други.
„Актуалните предизвикателства пред нас са модернизация на метода на леене със стопяеми модели и роботизиране на част от процесите на заваряване“, споделя инж. Милен Димитров, ръководител на отдел „Металургични технологии“, част от направление „Химични и металургични технологии“. Този млад човек, на когото от 2015 година е поверен един от важните технически отдели в дружеството, е международен инженер по заваряване. Завършил е Тулския държавен университет през 2003 година, със специалност „Технология на заваряването“. През 2007 година защитава магистратура по специалността „Материалознание и технология на материалите“ към Технически университет – София, а само 3 години по-късно, през 2010-а, придобива квалификация „Международен инженер по заваряване“ към същия университет. Владее руски и английски език. Това, на което държи инж. Милен Димитров, е високото професионално ниво и непрекъснато следене на новостите в областта, в която работи. Затова „сверява“ часовника си чрез участие в професионални организации и посещения на специализирани изложения у нас и в чужбина.

Колективът ни е сплотен

Казва неговият ръководител. В момента отдел „Металургични технологии“ се състои от 10 души, 9 от които са инженери. Най-младият член на екипа е магистър-инженер Христо Иванов, който е завършил Технически университет – Габрово, специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“. В „Арсенал“ идва през 2011 година. „Започнах на 1 април, сякаш на шега. Мислех си, че няма дълго да остана, а вече съм 13-а година в „Арсенал“, споделя младият специалист. Първата му работа е в Завод 6, цех 150, като термист. От 13 юни 2022 г., след конкурс за позицията, е назначен в отдел „Металургични технологии“. „Достатъчно дълго работих като термист, обучих се добре и беше време да премина на друго ниво, да се занимавам с разработки. Мечтаех да започна тук. Работата много ми харесва“, признава младият мъж, който е новото попълнение в екипа. А сред най-дълголетните инженер-металурзи в отдела, постъпили тук през 1984-1985 г., са Ташка Папазова, Динко Ненов, Бистра Стоянова. Те предават своя опит и знания на по-младите си колеги. Пример за приемственост между поколенията са баща и син Матеви – трудовият път на Григор Матев е преминал тук, сега неговият син Иван Матев работи в същия отдел.

Архив, достоен за музей


От създаването на отдела до днес общо 168 души са работили в него. Точната бройка е ясна, защото има един пазител на историята – инженер-металургът Петър Ламбов. Той е завършил Ленинградския политехнически институт, специалност „Металургия на цветните метали“. Постъпва като технолог през 1989 година и до днес е част от колектива. Инж. Ламбов е човекът, който съхранява архива на арсеналските металурзи и допълва всеки нов момент. Впечатляващ архив, достоен за музейна сбирка. В специална тетрадка са записани имената на всеки един човек, преминал през тази заводска структура – кога е роден, какво е завършил, кога е напуснал. Точно 168 специалисти, от 1955 година до днес. Най-многоброен е бил колективът в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век – тогава отделът е стигал до 45 души. В няколко албума са запазени снимки от различни периоди на неговото съществуване. Подредени са с любовта, с която се пазят и досега. Албуми за 20-ата, за 25-атата годишнина. Снимки, направени специално в студио на целия колектив, снимки от работното място, от посещения на изложения, от бригади, от манифестации, от приятелски сбирки извън портала – на хижи, банкети, рождени дни, сватби… Всяка страница е тематично украсена - черно-белите фотографии са декорирани с цветни рисунки – тези от излета в планината вървят с хижа и борчета, от бригадите в селското стопанство – със стрък пшеница или царевица, официалните кадри - с щрих от машинен детайл. Ако събитието е през зимата, страницата е със снежен човек, през пролетта – цветя пъстреят върху тъмния картонен лист. Тук са имената и портретите на много известни казанлъчани, сред които на първия главен металург на завода инж. Христо Пърчев и на екскмета на Казанлък инж. Стефан Дамянов. В отдела е работил и инж. Минчо Йовчев, станал по-късно висш партиен лидер и министър на индустрията и технологиите през 1990 г.
Днес арсеналските металурзи са също толкова сплотени, макар времето да диктува друг начин на живот и други възможности за съхраняване на спомените. По-важно е да се пази духът, който прави един колектив необикновен. За мен отдел „Металургични технологии“ в „Арсенал“ АД е специален точно с този дух, който поддържа живи традициите и върви напред в съвремието. До нови срещи в 70-ата годишнина!