Казанлъшкият поет и главен редактор на списание „Кулата“ Румен Денев и д-р Петя Христова са с одобрени текстове в конкурса за химн на Община Мъглиж, който бе обявен тази пролет. до средата на септември се очакват предложенията на музиканти, които да композират мелодията по одобрените текстове. Окончателният вариант, според публикувания на общинския сайт регламент, ще бъде приет след обществено обсъждане.

ЕТО ОДОБРЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗА ХИМН НА МЪГЛИЖ
„Мъглиж беше пръв!“ Е! И ще бъде! Мъглиж, ти крепост българска и древна,
Със гордо вдигната глава към бъдещето гледаш устремен.
ще крачи смело и ще сбъдне Ти браниш свойта слава ежедневно,
славната нам вечна мечта! над тебе бди Балканът нощ и ден.
Мъглиж е гордост за предците Мъглиж, разказват твойте водопади
и вярата за младостта. легенди от далечни векове.
Мъглиж е истински обичан Високо върху скалните грамади
от близките, сродни сърца. войнишки саби бурята кове.
Той пази в себе си магия Мъглиж, ти кърмиш всяко поколение
от вълшебна красота, с достойнство, с родолюбие и с чест.
с която вечно ще закриля Свети Никола дава освещение
сърца зад манастирската врата. над твойто бъдеще и твойто днес.
Горд Балкан ехти с мечтите Мъглиж, Мъглиж, ти беше и ще бъдеш!
и спомня славни времена. Творящият ти дух напред зове!
Лечебната прегръдка на водите Вървиш напред чрез истина и мъдрост.
отмива болка и тъга. Теб пазят те балкански върхове!
Паметник величествен се взира Автор: Румен Денев
в нас с надеждата да продължим
да бъдем първи, да намираме
път към нашия Мъглиж любим.
Миналото – героично.
Достойно настояще е сега!
Бъдещето е с надежда
Мъглиж да бъде пръв. До вечността…
Автор : Д-р Петя Христова

В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 487 26.05.2022 г. и РЕШЕНИЕ №542 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Мъглиж, изборът на музика за химн на град Мъглиж е както следва :
1. Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за клавир, глас и демо запис, включващ цялостния вариант на посочения от комисията текст и създадената музика към него;
2. Срок за подаване на музикалните творби за химн на град Мъглиж: 1 август до 15 септември.
3. Адрес за изпращане на музикалните творби на СD: гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март” № 32. При изпращане на творбите, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.
4. В срок до 30 септември 2022 г. комисията излъчва три предложения за химн на град Мъглиж.
Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.