Шестима лекари и 12 медицински сестри се търсят на пазара на труда, обяви на 30 октомври 2018 година Бюрото по труда в Казанлък. Свободните работни места за лекари са за специалисти по педиатрия, вътрешни болести, нефрология, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика и лекар без специалност. Медицинските сестри с висше образование са за стоматологичен кабинет – една позиция, за акушерка и седем медицински сестри с висше или полувисше образование. И във филиалите на казанлъшкото Бюро по труда се търси едно медицинска сестра или фелдшер.
Сред висшистите свободни позиции са обявени още за асистент по агрономство, за консултант-продажби, за енергетик, за началник-смяна с техническо образование. Четири са незаетите работни места за учители – това са учител по биология, здравно образование, химия и опазване на околната среда, учител по физическо възпитание и двама учители в начален етап за целодневна организация на учебния процес.

Обща 251 са свободните работни места, които бяха обявени днес на пазара на труда. На-голям брой незаети остават местата на работници за сглобяване на детайли – 51, за настройчици – 15, кофражисти и арматуристи – също по 15, общи работници, работници в консервна фабрика и други.

Общо 33 са свободните позиции във във филиалите на казанлъшкото Бюро по труда, като най-търсени са пазачите и въоръжената охрана – общо 22 души със средно образование. След тях се нареждат шивачките. За тях са обявени 10 свободни работни места, като изискванията са сведени до основно образование.