В Казанлък внедриха иновативни здравни грижи за децата Община Казанлък внедри в здравните кабинети в детските градини, училищата и детските ясли интегрирана информационна система „Училищно и детско здравеопазване“ (“Joystick kids healthcare”). Единствена по рода си в България, системата е разработена от високотехнологичната компания „Смарт Софтуер Системс“ с цел да обслужва дейностите в здравните кабинети на детските и учебни заведения. Община Казанлък е втората община в България, след Община Бургас, която въвежда нов вид иновативна грижа за здравето на детето, което я нарежда сред пионерите по модерна детска медицина в България.
Дигитализацията на дейностите в здравните кабинети ще улесни начина на работа на медицинските специалисти, като същевременно ще увеличи достоверността на данните за извършваните от тях дейности. Електронното здравно досие включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно - и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител, разпръсната по всяка една институция, което е предпоставка да бъде изгубена. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата.
Община Казанлък осигури необходимите условия за работа със специализирания софтуер като закупи ново обзавеждане и оборудване за всички здравни кабинети и организира обучения за медицинските специалисти, които ще работят със системата.