Сдружение "Жените на Казанлък" продължава с инициативите си, свързани с 16-дневната кампания против домашното насилие.

Под надслов “Как да разпознаем насилника“ се проведе дискусия по темата, в която се включи и Катя Добрева, прокурор от Районна прокуратура Ст. Загора, Териториално отделение Казанлък, която сподели за проблемите, свързани с домашното насилие. Особено тревожен е фактът, че в повечето случаи жените споделят за този проблем едва, когато се стигне до тежки последици. Често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и признаят, че върху тях е извършено насилие или се отказват от първоначалните си показания срещу насилника.

Една от темите, които разискваха участничките в срещата, бе за психическото насилие, наричано „газлайтинг“. Ралица Митева, психолог, член на сдружението разясни, че „газлайтингът“ е психологически тормоз, при който насилникът поставя под съмнение адекватността на жертвата, като системно обезценява фактическите й постижения или действия и, че това не е просто критика или спор, а устойчив стил на поведение като основен начин за манипулация.

Участничките в срещата се обединиха, че спешно са необходими промени в Закона за защита от домашно насилие, усилена работа за преодоляване на стереотипните представи за насилието и непримиримост на обществото към проявите на насилие над жени, както и съвместни действия с Районна прокуратура, Полицията, Агенция за закрила на детето.

Сдружение “Жените на Казанлък“ предоставя безплатна психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на жертвите на домашно насилие.