250 лева ще бъде от днес минималната пенсия, определена със Закон за бюджета на ДОО.
Увеличението на пенсиите, отпуснати от 31.12.2019 г. е с 6,7 на сто по така нареченото „швейцарско правило“.
Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсии, без добавките остава 1200 лева.

Социалната пенсия, несвързана с трудова дейност се увеличава от 132,74 лв. на 141,63 лева.

С това се очаква средният размер на пенсията за страната да бъде над 415 лв.
Изплащането на пенсиите за месец юли ще започне на 7 юли и ще приключи на 20 юли, съобразно графиците.

Преводите на пенсиите по банков път ще се извърши на 7 юли.
Пресцентърът на НОИ обяви, че се предвиждат близо 440 млн. лв. повече за планираното осъвременяване