Училището в Ръжена ще обучава за ресторантьори след 7-и клас

От новата учебна година 2019-2020 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в село Ръжена ще бъде преобразувано от основно в обединено. Това означава, че учениците, завършили 7-и клас, ще могат да продължат обучението си в 8, 9 и 10 клас в същото учебно заведение, като 3 години те ще се обучават по професията „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”. С това обучение те придобиват професионална квалификация с I квалификационна степен. Ако искат да имат втора степен на средно образование, те ще могат да продължат обучението си в 11 и 12 клас в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък, където има такава паралелка.

Общинските съветници одобриха преобразуването на основното училище в казанлъшкото село Ръжена в обединено. С това те направиха крачка напред в новите модели на образование в населени места, където децата след 7 клас трудно продължават напред, поради редица причини, като недостатъчни финансови средства на семействата, отдалеченост, културни различия и други. Такива обединени училища в Старозагорска област има две, в село Ръжена е третото, което ще бъде създадено през идващата учебна година.

В доклада за преобразуване на училището в обединено се подчертава, че в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Ръжена през учебната 2018-2019 година се обучават 132 деца в 7 паралелки от 1 до 7 клас. Проучванията показват, че през последните 5 години 35-45% от завършващите седмокласници не продължават образованието си, като липсата на финансови средства е главната причина, както и социални и културни проблеми и различия. Според мнението на родители и учители, ако се осигури на децата възможност да продължат в първи гимназиален етап в същото училище, всички ученици ще останат в образователната система. Това е много сериозен аргумент в подкрепа на преобразуване на учебното заведение в обединено за ученици от 1 до 10 клас. След проведена родителска среща и направена анкета в 7 клас в училищата в селата Ръжена и Кънчево става ясно, че от двете населени места може да се сформира паралелка в 8 клас с прогнозен брой 18 ученици. Има осигурен безплатен транспорт от бюджета на училището за учащите се, които пътуват до учебното заведение от ромската махала в града.

Училището в Ръжена е обновено по проект с европейско финансиране, въведени са мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализации, класните стаи и кабинетите са с ново обзавеждане. „Св. св. Кирил и Методий” има капацитет за реализиране на професионално обучение по предложената професия, като необходимото оборудване ще бъде осигурено от бюджета на училището. 17 са преподавателите към момента, а пред новата учебна година съставът ще бъде допълнен с педагог, специалист по специалните предмети