Свободни работни места в Община Казанлък към 17 декември Към 17 декември, 2020 г. Дирекция „Бюро по труда“ обяви нови свободни работни места.
Най-голямата бройка свободни работни места са обявени за монтажници на изделия от метал – 49, 30 незаети места има за машинни оператори в производство на експлозивни вещества и 10 места за монтажници на метални конструкции.
Все още незаети остават работни места за медицински персонал:
- трима лекари-педиатри, образна диагностика;
- двама лекари без специалност;
- един лекар специализант по хирургия;
- един лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение;
- десет медицински сестри;
- пет акушерки.
Изискването за медицинския персонал е за висше медицинско образование по съответната специалност и компютърна грамотност.
Четири остават незаетите работни места за преподаватели – двама по математика и по един ресурсен и учител в детска градина, за които се изисква висше педагогическо образование.
От незаетите работни места за специалисти с висше образование остават:
- асистент – агроном с изискване за владеене на английски език;
- химик – с висше или средно образование в областта на химията;
- пенсионен инспектор с висше икономическо образование и две години трудов стаж по специалността;
- специалист – управление на човешките ресурси – с висше икономическо образование и две години стаж по специалността.
По едно свободно работно място има за огняр със съответната квалификация за заемане на това работно място, началник смяна – със средно техническо образование и 5 години стаж, инструменталчик – със средно техническо образование и две години стаж, машинен оператор на универсален струг и др. металорежещи машини и един монтьор на металообработващи машини.
Към филиалите на ДБТ са подадени свободни работни места за двама инженер-конструктори и четирима учители – по български език и литература и часове по математика, музика и изобразително изкуство.
Търсят се още кандидати за трима продавач-консултанти с висше или средно образование на пълен работен ден и още трима за 4-часов работен ден, като изискването е кандидатите да живеят в Община Павел баня.
Съгласно ППЗНЗ Дирекция „Бюро по труда“ обявява списък на свободните работни места без да бъде оповестен работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ могат да получат пълна информация от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и са регистрирани като активно търсещи работа.