Свободни работни места в община Казанлък

Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък обяви свободните работни места в общината към 15 септември. Продължава търсенето на медицински персонал. Най-голямата бройка е за медицински сестри – 10 бр. и 5 акушерки. От лекарите се търсят педиатри, образна диагностика – 3-ма, двама лекари без специалност и един хирург, един анестезиолог и един психолог.

От техническия персонал са обявени по две места за технолози и програмисти, софтуерни приложения, един търговски сътрудник и един организатор производство. За всички тези работни места се изисква съответното висше образование.

От останалите свободни работни места най-голямата бройка е за монтажници – 10 и по 5 бр. електромонтьори и електротехници. За техните длъжности се изисква средно образование и 1-3 години стаж.

25 работни места са обявени за обслужващи работници в промишленото производство, за които няма специално изискване за образование и стаж.
С началото на учебната година свободните работни места за учители значително са намалели. Останали са само 3 – един педагог в детска градина, с изискване за висше образование и двама образователни медиатори със средно или основно образование.

Филиалите на Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък са обявили свободни работни места за 2 рехабилитатори, 1 лаборант и 1 дестилатор с висше образование, както и 2 монтажници на окачени тавани.

В община Павел Баня са заявени свободни работни места за продавач-консултанти.

Дирекция „Бюро по труда“ обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес във връзка с чл. 13 от ППЗНЗ.

Пълната информация може да бъде получена от трудовите посредници, ако кандидатите имат регистрация като активно търсещи работа и отговарят на съответните изисквания за образование, квалификация и стаж.