От 1 до 8 декември казанлъшкото Сдружение „Жените на Казанлък“ организира Седмица на отворените врати под надслов „Информиран избор и доверие“. В рамките на Седмицата желаещите могат да получат безплатна специализирана консултации с юрист и психолог. Консултациите ще се провеждат в Центъра за превенция на насилието, намиращ се в Младежки дом – Казанлък.

От 25 ноември Сдружението стартира 16-дневна информационна кампания против насилието над жени. „Заедно срещу насилието над жени“ е първата инициатива, която се проведе съвместно с Районна прокуратура-Стара Загора, РУ-Казанлък, Комисия за защита от дискриминация - Стара Загора, и Общинска библиотека „Искра“. Фокусът на събитието е превенция на насилието над жени от една страна, и от друга страна - заедно да се изгради пътя на противопоставяне на домашното насилие.
Според Индекса за равенство между половете на Европейския институт за изследвания, в България 48% от жените, които са преживели домашно насилие или насилие, основано на пола, не са съобщили на никого. „Това е най-високото ниво в държавите, членки на ЕС – сподели Стела Кехайова, председател на Сдружението. – Според наше анкетно проучване, 60% от анкетираните споделят, че са преживели домашно насилие, но не са потърсили професионална помощ, от тях 18% са споделили само с приятел. Близо 70% споделят, че не вярват на институциите да им помогнат. Според анкетираните 44% от случаите на домашно насилие са извършени от бивш или настоящ партньор, 21% - от познат, 12% - от син, останалите случаи са от други роднини.“

Полицейски инспектор Славейко Николов и Пламена Пунгова, началник сектор “Охранителна полиция“, споделиха наблюдения от работата с жертвите на домашното насилие и тревожния факт, че жените често се отказват от жалбите си и се връщат при насилника. Районният прокурор Таня Димитрова, административен ръководител на РП-Ст. Загора, говори за превенцията на насилието като една от най- важните стъпки към едно общество без насилие. Тя заяви готовност за подкрепа и съдействие към сдружението и необходимостта от съдействие на институциите с НПО сектора за противопоставяне на домашното насилие. Емилия Господинова, регионален представител на КЗД Ст. Загора сподели за спешната нужда от работа с учениците по проблемите на агресията и насилието= В дискусията се включиха и адвокат Ивелина Димитрова, Ралица Митева, психолог, и журналистката Яница Станчева, които разгледаха промените в Закона за защита от домашно насилие, психологически аспекти на насилието и превенция, промяна на нагласите и информираност.