В Областна администрация в Стара Загора се проведе заседание на Комисията „Военни паметници“ председателствано от областния управител проф. Наско Василев. На него присъства и Радослав Симеонов, главен експерт по военните паметници в Министерството на отбраната.
Форумът се проведе във връзка с указания на МО за актуализиране на Националния регистър на военните паметници, съответно - и на областните регистри.
От общините Чирпан, Казанлък, Опан, Гълъбово и Раднево бяха внесени предложения за вписването на общо 19 паметника в регистъра. Това са монументи или плочи, изградени по различно време през годините назад, които към момента нямат статут на военни паметници. Членовете на комисията разгледаха обстойно всяко от направените предложения. Те взеха единодушно решение девет от паметниците да не бъдат вписвани в регистъра, защото не отговарят на условията, регламентирани в Закона за военните паметници.
В края на заседанието Радослав Симеонов благодари на областния управител и на участниците в комисията за добрата работа и за активната дейност по регистрирането и опазването на военните паметници в област Стара Загора.