Разследване по 154 случая е ръководила Прокуратурата в Казанлък Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 154 досъдебни производства през месец януари 2019 година, информира пресцентърът на Апелативна прокуратура - Пловдив. 40 са бързите производства, 144 са образувани по общия ред.

Най-голям дял новообразувани дела заемат досъдебните производства, образувани за престъпления против собствеността - 56 дела. След тях се нареждат делата за престъпления против стопанството - 26; за престъпления против брака и семейството - 24; общоопасни престъпления - 14, престъпления против личността - 13, престъпления против реда и общественото спокойствие - 10 дела.

През месец януари 2019 г. прокурорите от състава на Районна прокуратура-Казанлък са внесли в Районен съд-Казанлък общо 35 акта срещу 39 лица - 8 обвинителни акта срещу 10 лица, 17 споразумения срещу 17 лица, 10 предложения по чл.78а НК срещу 12 лица.

Общо осъдени лица, с влязъл в сила съдебен акт, за посочения период на 2019 година са 25 лица.