Проф. Михаил Неделчев гостува на Казанлък

Творческа среща с проф. Михаил Неделчев организира ЛХМ "Чудомир" на 28 януари 2010 година от 17.30 часа. Михаил Неделчев е български учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик, чието име свързваме с промените у нас след 10 ноември 1989 година.

След падането на Берлинската стена и демократичната промяна в България той е ангажиран с политическа работа. Активен участник е в създаването на Съюза на демократичните сили през 1989 г. Член е на ръководството на възстановената Радикалдемократическа партия. От края на 1989 г. е заместник-председател по идеологическите въпроси и говорител на РДП. Участва в заседанията на Кръглата маса (1990). Народен представител е в Седмото Велико и 36-то Народно събрание с листата на СДС. През 1990 – 1991 г. е политически говорител на Националния координационен съвет на СДС. Председател е на Парламентарната комисия по радио и телевизия в 36-то НС.

От 1993 г. Неделчев е главен редактор на списание „Демократически преглед“. Председател е на Дружеството за либерално знание и либерални проекти „Гражданин“. Член е на Изпълнителния комитет на Либералния интернационал като постоянен представител на РДП. От юли 1998 г. е съучредител на Либерално-демократичния съюз и негов заместник-председател.

В момента е ръководител на департамент "Нова българистика" в Нов български университет, председател на Сдружението на български писатели, главен редактор на излизащото от 1994 г. списание "Демократически преглед" и председател на Управителния съвет на Дружеството за разпространение на знания "Гражданин". Носител на Националната награда за хуманитаристика "Христо Г. Данов" (2003), специалната награда на Салона на изкуствата в НДК (2003), бургаската литературна награда за цялостно творчество "Голям златен Пегас", специалната награда на "Аполония" (2004). Автор на 13 книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци.