Близо 20 хиляди лева ще получи детската градина „Буратино“, която се намира на територията на „Арсенал“ –Казанлък. В нея се обучават над 120 деца на арсеналци. Средствата са от спечелен от екипа на забавачницата проект, след конкурсна процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът е под името „Есенция за мултикултурно образование“ и негов ръководител е директорът на детската градина Стефка Ганчева.
В екипа са още 7 педагози, писателят и режисьон Румен Сомов, както и психолозите Парашкева Шопова и Красимир Цанев.


Проектът, който ще се реализира в рамките на 10 месеца във филиала на ДГ „Буратино“ в село Горон Черковище има за цел на помогне на родителите на децата, които са100% от ромския етнос, да осмислят своята значима роля в процеса на обучението и възпитанието на децата им, като ги направят активни в това отношение и им помогнат да изградят активин навици за отговорно родителство и гражданска позиция.
В хода на проекат деца и родители съвместно ще участват в различни занимания и игри в 4 клуба: „Заедно за здравето“, „Млад еколог“, „Творческо ателие“, Фотооко“, където съвместно ще изпълняват различни задачи- творчески, екологични, художествени, спортни.
Всички съвместни занимания на деца иродители ще бъдат заснеит в специален филм, който трябва да допринесе за сближаване и повишаване надоверието на родителите и децата в учителите и институцията на детската градина.
Заниманията в различните клубове ще се ежеседмични, съобищ Стефка Ганчева, директор на детска градина „Буратино“.


Заедно със заниманията в новия проект, и през тази учебна година в забавачница „Буратино“ Казанлък продължават извънкласните дейности и занимания за децата в различни сфери: безплатните часове по английски език, на символична цена обучение по руски език, художествена гимнастика, народни и спортни танци и по паневритмия.
Заниманията по паневритмия се предлагат като извъкласна форма на занятие от миналата година и децата ги посещават с интерес и желание, споделят родители, записали децата си в тази форма.
Занятието е веднъж седмично, от по 15 минути за децата на 6 години. В тях участват деца, чийто родители са дали съгласие за това, след проведена родителска среща и запознаване с извънкласните дейности.
Всички извънкласни дейности в забавачницата са по желание на деца и родители. Всички те са отворени за присъствие от родителите.


От началото на октомвир в детска градина „Буратино“ има назначен и щатен психолог. Това е има Парашкева Шопова и нейната основна работа е да е в подкрепа и помощ на деца и родители.