До 17.30, вместо до 20.00 часа, вече ще важи платеното паркиране в определените за целта зони на територията на Казанлък. Това приеха днес общинските съветници на редовната си сесия.

Предложението часовете за платен престой и паркинг в посочените места, основно в централната градска част, дойде от общинската съветничка от БСП-Лява България Теодораа Иванова. С 25 гласа „за”, 1 против и и 4 въздържал се, предложението бе прието. Така, с 2 часа и половина е намалено времето, през което собствениците на автомобили ще се налага да плащат за престой и паркиране в Казанлък. Началният час се запазва – условията важат от 8.00 часа сутринта.


Още една промяна прие днес Общинският съвет в Наредба 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък. Тя се налага поради протест на прокуратурата в частта от Наредбата, в която „паякът” можеше досега да вдига автомобили, спрели на разрешените и обозначени за това места, но са просрочили престоя си, без да платят съответната такса. Отсега-нататък, такива автомобили няма да бъдат вдигани от репатриращия автомобил. Ако обаче такъв автомобил има поставена скоба, и след 17.30 часа той все още е на посоченото място, заключен със скоба, „паякът” ще има право да го вдига.


Специализираният автомобил ще продължава да репатрира моторни превозни средства, които са паркирани неправомерно, на неразрешени за това целта, както и нарушили съответните разпоредби в Закона за движението по пътищата.


Промяната в текстовете на Наредба 4 е в резултат на протест на прокуратурата, която е атакувала около 30 подобни общински наредби в цялата страна, обясни председателят на местния парламент Николай Златанов. Своевременно направените днес промени нанасят необходимите корекции в наредбата за спиране, престой и паркиране на територията на Казанлък и създават още по-ясни правила за начините, по които това ще става.