Планират Здравната каса да плаща за повече изследвания НЗОК да покрива повече изследвания, предвиждат промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, качени за обществено обсъждане.
Предлага се включване на нови видове медико-диагностични изследвания в извънболничната медицинска помощ, които до настоящия момент не са покривани от НЗОК. Това касае изследвания от обхвата на медицинските специалности Клинична лаборатория и Клинична имунология. Предлага се включването конкретно на изследвания на маркери за сърдечна недостатъчност - Натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT); сърдечен тропонин, както и витамин D.
Маркерите за сърдечна недостатъчност и сърдечен тропонин отразяват степента на увреда на сърдечния мускул в резултат на различни етиологични причини и са включени в международните препоръки за проследяване на лечението при сърдечна недостатъчност, пише в мотивите към проекта. Изследването на Витамин D е от значение както за деца във връзка с диагностично уточняване при рахит, така и при възрастни при диагностиката и проследяването на различни заболявания – остеопороза, заболявания на паращитовидните жлези, имунната система и др.
Освен това в пакета да се включат и изследвания за Анти - dsDNA антитела, Панел АNА профил (nR, NP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, ScI70, PM-ScI100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, ribP, AMA-M2, DFS70), определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгГ клас и ИгМ клас, предвиждат още промените.
Тези изследвания се провеждат при диагностиката и проследяването на редица системни автоимунни и други заболявания.
Друга промяна предвижда да се увеличи периодът, в който се оказват здравни грижи в дома на новородените деца. Сега възможността за домашни посещения, които да се осъществяват от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти за оказване на здравни грижи в дома на новородените деца, е до 14 дни след изписването на бебето от родилното отделение.
Предлага се този срок да стане до 6 месеца след изписване от лечебното заведение. Предложената промяна е в унисон с приоритетите на Министерството на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване на децата.