Повечето фондове, в които се събират парите ни за втора пенсия, отчетоха отново отрицателна доходност за периода от две години – от 30 септември 2021-ва, до 30 септември 2023 година. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на септември.
Данните показват, че върху парите ни за втора пенсия не се трупат допълнителни суми от инвестициите, които правят универсалните пенсионни фондове с нашите пари. Според закона обаче сумата, която сме внесли през годините в нашите индивидуални партиди, е гарантирана и няма как да получим по-малко от нея.
Не по-добра е ситуацията и при професионалните пенсионни фондове, където се осигуряват задължително работещите в първа и втора категория труд. Там два фонда отчитат положителна доходност – ППФ „ЦКБ – Сила“ и ППФ „Съгласие“. Средната доходност на професионалните пенсионни фондове за периода от две години е -1,82%, при минимална определена доходност от -5,49%.
При доброволните пенсионни фондове, където желаещите могат да се осигуряват за трета пенсия, средната доходност също е отрицателна – 1,75%. Тук обаче четири фонда отчитат положителна доходност – ДПФ „Съгласие“, ДПФ „ЦКБ – Сила“, ДПФ „Топлина“ и ДПФ ПОИ.