Отчетът на Бюджет 2015:  празна зала и хиляди числа
16 души в едно с общинарите и журналистите бяха в залата в 16.05 минути днес, когато започна публичното представяне на Отчета на Бюджет 2015 на община Казанлък, за което кметът покани преди седмица местното гражданство, както е по закон. Отчетът е заверен без забележки от Сметната палата, представен е на гражданството в последните дни на законовия срок.

Повече от седмица откакто числата са на разположение на интересуващите се казанлъчани като част от качения на официалния сайт на Общината, кметски доклад по темата, който Общинският съвет предстои да разгледа.

10 журналисти, двама заместник кметове, трима общински съветници, без да броим председателя на местния парламент Николай Златанов, един директор на общински културен институт и един партиен активист, „зеленият“ Минчо Ковачев, бяха забелязани в залата на Инфо центъра на „Искра“ 4 в 16.10 минути, когато главната счетоводителка на Общината, Нели Атанасова, зачете цифрите от Отчета. Пред публиката бяха още водещият срещата Ваня Иванова, секретар на Общината, зам. кметът по финанси Михаил Михайлов и новият директор на финансовата дирекция, Красимир Карастоянов. В залата дойде и зам.кметът по строителството, Даниела Коева

Стотици числа от доклада бяха прочетени в началото на публичното обсъждане от главната счетоводителка Атанасова, успоредно с което вървеше и информация на видео стена с таблички и сумите по параграфи. Срещата приключи след около час след само едно изказване на Минчо Ковачев относно ефективността на общинските проекти, на което отговори зам.кметът Коева. Две казанлъшки медии зададоха уточняващи въпроси по изчетените числа, които публиката, определено недоразбра, без това обаче, ни най-малко, да я притесни. Липсата на хора, представителите на Общината обясниха с нагласата на казанлъчани да посещават предимно срещите по дискутиране на бюджета за следващата година, по който винаги имат някакви предложения. Към представянето на Отчета за вече изминалата година, нямало по принцип такъв интерес.

Преизпълнение на имуществените данъци през миналата година /115 пункта план към отчет/, неизпълнение на плана за продажбите на общинска собственост /изпълнение от 81.43/, преизпълнение на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви от 115.4, отчете администрацията.

Просрочените задължения, предимно към доставчици, са в размер на 2 млн. 342 хил. 537 лв.Заемите към банки и други лица сумарно са в размер на 9 млн.627 хил. 341 лв.,към края на 2015-та, изчисли на място гл.счетоводител Нели Атанасова след въпрос на „За Казанлък“. Повечето от тях са по Фонд ФЛАГ, от който се финансират най-често европейски проекти, преди програмите на ЕС да възстановят направените разходи. Част от заема е и за изпълнението на новия общински площад, известен като КИАЦО, иначе - както го знаят казанлъчани, на мястото на "Дупката" пред градинката на читалище "Искра".

52 % от общинските разходи са за държавно делегираните дейности, най-често за училищата и част от общинската администрация, което е повече от средствата за местни дейности – инфраструктура, култура, детски ясли и прочие звена на общинска издръжка. Капиталовите разходи с държавни пари са с усвоени 1 млн. 225 хил. лв., половин милион от които - за Музея на розата, останалите за пътна и улична инфраструктура.
Подобряване на финансовата дисциплина като цяло, отчита за 2015-та общинската администрация на кмета Галина Стоянова.

Пълните данните от Отчета са на сайта на Община Казанлък.