Районна прокуратура – Стара Загора, предаде на съд 148 лица през месец март

През месец март 2022 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора, и Териториалните отделения в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 135 прокурорски акта срещу 148 лица.От тях 49 обвинителни акта, 64 споразумения за решаване на делото, 22 предложения за налагане на административно наказание.

Най-висок относителен дял имат общоопасните престъпления. По тях са внесени 64 акта срещу 64 лица - за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, без притежание на свидетелство за управление на МПС, за пътнотранспортни произшествия, за държане/засаждане/отглеждане на високорискови наркотични вещества/. След тях следват престъпленията против собствеността, по които са внесени 27 акта срещу 32 лица. Те са за кражби, грабежи, измами. Внесени са и 8 акта срещу 10 лица за престъпления против личността - телесни повреди, закана с убийство, против половата неприкосновеност – блудства, изнасилвания. За престъпления против брака и семейството на съд отиват 16 лица по 12 акта, а именно за незаконно съжителство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, неплащане на издръжка. 9 лица са предадени на съд за престъпления против стопанството – деяния против кредиторите, за дейности с акцизни стоки без бандерол и други престъпления. През месец март 2022 г. с влезли в сила актове на съда са осъдени 104 лица.