200 вакантни войнишки длъжности са обявени във военни формирования от Сухопътните войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.
До 22-ри март кандидатите могат да подадат документите си чрез структурите на Централно военно окръжие.
Конкурсите ще се проведат от 21 юли до 2 август.
Вакантните места, които са обявени за военното формирование 34 750 в Карлово (включително и Казанлък) са 70.
Изискванията към кандидатите са: минимум средно образование и да не са на повече от 40-годишна възраст. След подаване на документите, те ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на явяване за провеждане на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извършена такава. Крайният срок за това е до 30 юни.
Конкурсът включва изпит по физическа подготовка. Той включва лицеви опори, коремни преси, включено е и бягане „совалка“, а за издръжливост-един километър крос.
Вторият етап на изпита включва тест за проверка на общата култура със 100 въпроса. Тези, които преминат успешно двата изпитни етапа, ще бъдат извикани за събеседване.
При равен бал предимство ще има в класирането кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв.