Община Казанлък ще реализира шест проекта по ПУДООС Община Казанлък спечели финансиране по шест проекта в Националната кампания „Чиста околна среда – 2024г.“ на Министерството на околната среда и водите и Държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Спечелените проекти са:
- Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в обществения парк в село Ясеново.
- Реновиране на централен парк и създаване на площадка за спорт и забавления в село Овощник.
- Облагородяване, озеленяване и кът за спортни дейности и отдих в село Копринка.
Всеки от тях ще бъде финансиран със средства до 15 000 лева, а дейностите по изпълнението им трябва да приключат до края на тази година.
Със средства до 7500 лв. ще бъдат финансирани още проектите на:
ОУ,,Георги Кирков”- "Моето любимо зелено кътче";
ОУ ,,Кулата” - "Зелена класна стая.Заедно можем";
ДГ N:9 "Слънчице" - "Природата е наш дом. Затова я обичаме и пазим".
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.