В НГПИД " Акад.Дечко Узунов" в Казанлък Общественият посредник проведе първата си среща по Проект "Ти си значим! Гласувай!", насочен младите хора в Казанлък, на които за първи път им предстои да упражнят своя вот в местните избори. В срещата участваха 35 ученици, които към датата на изборите навършват пълнолетие.“ Целта е да подпомогнем информирания избор на младия гласоподавател, на когото предстои да упражни конституционното си право да гласува за първи път на предстоящите местни избори на 25 октомври 2015г.“, коментира Общественият посредник Гинка Щерева. Тя поясни още, че проведената среща е била съсредоточена върху отговор на въпросите кой има право да гласува, за какво да гласува, защо е необходимо да се гласува, къде трябва да се гласува, как се гласува. „ Постарах се да насоча вниманието на младите хора към тези значими въпроси. Надявам се, че те са получили първа представа и всеки, който прояви допълнителен интерес би могъл да се информира“, коментира Общественият посредник.
Проектът е съвместен с Екип "Правна клиника при обществения посредник".
По данни на ЕСГРАОН 692 са младежите на територията на община Казанлък, които към датата на изборите ще имат право да гласуват за първи път.
Следващата среща на Обществения посредник е с учениците от ПГЛПТ .