В Областна администрация в Стара Загора се проведе първото заседание на новосформираната Комисия по образование и наука. На него присъстваха представители на РУО-Стара Загора, на отделите по образование към общините, на научната и академичната общност. Заседанието откри областният управител проф. Наско Василев. Той приветства присъстващите и аргументира необходимостта от създаване на такава комисия въпреки функционирането на широк спектър на съществуващите образователни институции. Заседанието продължи под председателството на зам. областния управител арх. Банко Банов. По първа точка от дневния ред бе разгледан и приет Правилникът за дейността на Комисията.
Сред дискутираните теми бяха основно механизмите за дефиниране на точните нужди на работодателите от работници, уеднаквяване на усилията на директори на училища, родители, браншови организации, с оглед повишаване на интереса към дуалното обучение и възможностите за откриване на нови дуални паралелки. Разгледаха се причините за малкия брой паралелки, съществуващи към момента. Разискваха се въпроси като: Как да рекламираме професиите сред децата? Не е ли късно професионалното ориентиране да започва в 7-и клас? Как да мотивираме децата и родителите за правилен избор? Има ли механизъм директорите на професионални училища да приемат императивно дуална форма на обучение и др.
Арх. Банове заяви, че е важно да се убедят работодателите във важността на ранно създаване на трудови навици у децата, като за това е нужно да се работи постоянно, а не инцидентно. За тази цел, той предложи да се организират поредица неформални срещи с работодателски организации. Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова допълни, че сред основните причини за нежеланието на учители и ръководители в училищата да се ангажират с дуално обучение, е ниското възнаграждение на наставниците, недостатъчните стимули за учащите се и липсата на адекватна реклама, която да направи търсените професии привлекателни.
Всички присъстващи се обединиха около идеите, че професионалното ориентиране у нас трябва да започва от 4-и клас, така както е в Европа и че е задължително да имаме актуални данни за необходимостите на бизнеса от работна ръка.
В края на заседанието участниците разискваха проблеми, свързани с обхвата и задържане на децата в училище, както и невъзможността да се използват по предназначение спортните площадки в заключените училищни дворове.