Започна видната част на ремонта по бул. "Никола Петков". От днес в западното платно започна и асфалтирването с начална точка моста на Терес към моста за пазара и продължението му до моста на "Княз Александър Батенберг" /главната улица/. По това платно работят за първи път немски машини, с нов вид технология. Технологията е с подгряване на долната част преди обработка на стария асфалт /процес рециклиране/ и неговото полагането, което би трябвало да доведе до по-дълъг период за износването му от стандартната технология виждана до сега.

Асфалтирането идва след като до скоро по двете платна бе подменен водопроводът, чрез безизкопни технологии от ВиК дружеството. По време на ремонта, западното платно ще бъде затворено и трафика ще бъде пуснат през източното платно, което ще бъде двупосочно. След приключване на ремонта на западното платно започва ремонт на източното, което ще бъде затворено, а в другото платно движението на ППС ще бъде двупосочно. Предвижда се ремонта да приключи до 15.10.2015 г. Община Казанлък умолява гражданите, да бъдат освободени двете платна от паркирали автомобили за периода на извършване на ремонтни дейности и предварително се извиняват за неудобството.