Няма особено променя на трудовия пазар в Казанлък, актуалните свободни работни места са 165. Отново преобладават, в Бюрото по труда обявите в сферите на образованието, здравеопазването, индустрията и услугите.
При висшистите офертите към педагозите са общо 25. Търсят се помощник директор, учители в различните степени – старши учители, ресурсни, в детските градини, началната, прогимназиалната и гимназиалната степен на образование. Сред тези обяви са и позициите на възпитател, помощник-директор и училищен психолог. В здравеопазването се търсят шест медицински сестри и четирима лекари със специалност – АГ-специалист, неонатолог, педиатър и невролог. Има обявена позиция и за главен счетоводител, която е единствената при висшистите извън просветата и медицината.
При кандидатите със средно образование най-търсени са работниците в индустрията – машинни оператори, стругари, заварчици, настройчици, секционни майстори, сондьори, химически лаборанти и други. В сферата на услугите се търсят продавач-консултанти, готвачи и помощник-готвачи, камериери, санитари, охранители и други.
За кандидати с основно образование най-много предложения има за оператори за вулканизация на каучукови изделия, на преса за метал, общи работници, трактористи, за опаковка на продукция, за оператори за навиване на конци и прежди и други.