Общинските съветници ще изберат на 28 май новия Почетен гражданин на Казанлък и кои ще са новите личности от общността, чиито имена ще бъдат вписани в Почетната книга. Две от направените предложения са от групата „Алтернативата на гражданите“. За Почетен гражданин е номиниран юристът, краеведът и родолюбецът, големия познавач на Казанлъшката история Стефан Саранеделчев. За вписване в Почетната книга се от групата предлагат ултрамаратонецът, рекордьорът и един от инициаторите и организаторите на маратонът „Розова долина“ – Ради Милев. Той ще се проведе на 26 май за трети път, като вече се утвърди като едно от най-значимите спортни събития в общината, като стана и неразривна част от Програмата на Празника на розата. „Арсенал“ АД е Генерален спонсор на 121-то издание на Празника на розата, доказвайки отново социалноотговорната роля на най-голямото машиностроително предприятие в страната и ползотворното му сътрудничество с местната власт. Церемонията по връчването на почетните звания ще стане на Тържествената сесия на Общинския съвет в Казанлък, в сградата на ИМ „Искра“, която ще се проведе от 12 часа на 31 май, по повод официалния празник на Община Казанлък.
В дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 28 май са включени 33 точки. Сред тях са изменения на Бюджета и на Инвестиционната програма, приемане на отчета за „Общинската програма за закрила на детето“ за миналата година и приемането на новата за 2024-та, приемането на годишните отчети на общинските читалища, на новата Наредба №8 за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сгради и архитектурни ансамбли и други.
На сесията ще бъде разгледано и проекта за Правилник за организацията и дейността на местния парламент, който е изготвен от създадената за целта временна общинска комисия. Съветниците ще обсъждат и подпомагането на местните футболни клубове със сумата от 80 000 лева.