МВР с инструкции за регистрация на чужденци ОДМВР-Стара Загора напомня, че съгласно чл.28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България физическо или юридическо лице, освен хотели, хосписи и други, регистрирани по Закона за туризма, предоставило подслон на чужденец, включително и на украински граждани, е необходимо да информира съответните органи. В срок до 3 дни след предоставянето на подслона направилите това трябва писмено да уведомят група „Миграция“ или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство. Необходимо е да се съобщят имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца, като присъствието на чужденеца не е задължително.