Младежки дейности планирани по белгийски модел

Планът за развитие на младежта в община Казанлък през 2016г.включва множество инициативи, които получиха одобрението на общинските съветници.

Зам.-кметът Лилия Цонкова заяви, че Планът е съобразен с приоритетите на Националния план за младежта. Всички включени инициативи в общинския план са проектирани от представителите в Младежкия общински съвет.

В него свое представителство имат всички младежки организации и училища на територията на общината. В този смисъл е въведен белгийският модел за развитие на младежките дейности, според който младите хора вземат решения какви инициативи, проекти и дейности да развиват и как да бъде изразходван ресурсът за младежки дейности, който всяка година Общината заделя в бюджета си. За 2016г. този ресурс е 30 хиляди лева, поясни Лилия Цонкова.
Една от инициативите, включени в плана е свързана с подпомагане на хора в неравностойно положение, тя е под надслов „ Подари рокля”. В рамките на инициативата младежите ще организират кампания за събиране на абитуриентски облекла, като те ще бъдат подарени на нуждаещи се младежи в тази възраст. Ще бъдат предприети инициативи в сферата на спорта и за изграждане на площадка за разходка на кучета, каквато все още няма в община Казанлък. Младежкият календар и план дават възможност и младите хора да кандидатстват със свои проектни предложения, които да бъдат финансирани от бюджета за младежки дейности. Вече има разработен проект за облагородяване на междублоково пространство, който ако бъде одобрен, ще получи финансиране. Друга интересна младежка инициатива е т.нар. „ Капсула на времето”. В рамките на тази инициатива младите хора ще разпишат свои мечти и желания, които ще бъдат вкопани в двора на Младежкия дом и след време ще бъдат отворени, след което ще бъде направена дискусия кое от желанията се е сбъднало. Ще продължи и през 2016година обогатяването на биоградинката в двора на Младежкия дом. Друго от направленията, в които ще се развиват младежките дейности е провеждането на семинари и обучения. Планът обхваща всички сфери на обществения живот на младежите. „ Желанието ни е в бъдеще младежките организации да започнат да работят съвместно, да реализират съвместни инициативи, с цел да бъде преодоляна дистанцията между тях”, коментира Лилия Цонкова.
През 2016г. ще продължи дейността на младежкия медиатор назначен към Община Казанлък, чиято цел е да открие и активира неангажираните младежи, особено в населените места – такива, които не работят и не учат, и да им представи възможностите, които предлага общината.