Книгите на Ева Караджова, Веселин Шивачев, Цветан Павлов и Румен Денев подкрепя Общината Финансова подкрепа от общо 3000 лева осигурява Община Казанлък за издаването на творби на четирима казанлъшки автори. Ръкописите „(поне)Делник“ на Ева Караджова, „Извор на таланти“ с автор Веселин Шивачев, „Резонанси“ на Цветан Павлов и „Белият гарван“ с автор Румен Денев са определени от специална комисия за подпомагане по общинската Програма за финансиране на книги от казанлъшки автори за 2017 година.

След края на конкурсната сесия за набиране на предложения комисията в състав Анна Кожухарова – директор на Общинска библиотека „Искра“, Добрина Матова - директор на Литературно-художествен музей “Чудомир“, Борис Минков - редактор и рецензент в издателство „Жанет 45“, Снежана Маринова - краевед от Стара Загора и бивш директор на Старозагорската библиотека "Захарий Княжески" разгледа и обсъди подадените формуляри и ръкописи. Тя взе решение кои проекти на автори от Казанлък да бъдат одобрени за традиционната ежегодна финансова подкрепа от Общината.