Казанлъчани ще могат във всяко време на денонощието да следят качеството на въздуха, благодарение на трите измервателни станции, които бяха монтирани на три места в общината - на сградата на Община Казанлък, на Кметството в село Голямо Дряново и до язовир „Копринка“. Станциите ще отчитат температурата на въздуха, влажността, атмосферното налягане, наличието на фини прахови частици и други основни показатели на въздуха. Специално за нуждите на региона станциите са разработени да отчитат и наличието на химическото съединение формалдехид. Това е направено във връзка с намерението на фирма „Кастамону България“, намираща се в павелбанското село Горно Сахране, за изграждане на система за производство на формалин и формалдехидни смоли. Според Веселин Неделчев, консултант по проекта към Община Казанлък и изпълнителен директор на фирмата Defense Systems Ltd, която ще осъществява поддръжката на трите станции, предстои да се монтират и съвременни измервателни уреди, които да отчитат чистотата на водата.

В момента измервателните станции събират данни и до 2-3 седмици вече ще дават пълна качествена оценка за състоянието на въздуха в региона. Данните са динамични и могат да бъдат проследявани в сайта на фирмата производител, която е българска и се намира в Габрово, а сензорите са швейцарско производство и са сертифицирани. Предстои достъп до тях да се осъществява и чрез приложение в официалния сайт на Община Казанлък. Данните, които ще бъдат достъпни, показват обобщен резултат от измерванията, който може да бъде съпоставян с референтните стойности за всеки показател на въздуха. Заинтересованите гражданини обаче могат да поискат лична регистрация и да получат достъп за детайлни справки в специализираното приложение на фирмата производител.

Трите измервателни станции са на стойност 20 хиляди лева и тяхното осигуряване от Община Казанлък е благодарение финансовата подкрепа от казанлъшки бизнесмен, пожелал анонимност.

Състоянието на въздуха в региона може да се следи на линка: https://senstate.com/map/#25.393,42.6175,CsWn52PjM3NgMABSse7VXMc2,1