Казанлъчани  искат повече Здравни каси


Недостигът на пари в здравеопазването ще се реши с разбиването на монопола на единствената здравно-осигурителна каса у нас и създаването на други, даващи възможност гражданите сами да избират къде да си влагат парите за здраве.
В това са респектиращо категорични 68, 6% от участваите граждани в най- масоваат до момента онлайн анкета на сайта zakazanlak.bg, в която ви попитахме как да се решат проблемите с недостига на пари в българското здравеопазване.


За първи път в близо 4 годишната история на сайта въпрос поражда такъв читаелски интерес и активност.


Високият процент на убедените, че при наличието на повече здравни каси няма да има проблеми с финансирането, означава и високо недоверие към справедливото разпределение на парите за здравето от настоящата единствена НЗОК.
На втора позиция като теза е становището на гражданите, че проблемите с недофинансирането на здравеопазването ще се решат като спре да се краде.

Да се смени цялостно системата по която сега се получават здравни грижи, като средство срещу дефицита на пари е теза, зад която са застанали 5,7 % от участвалите в анкетата ни.
Че няма драма в дефицита на пари и те и сега са достатъчни, са убедени 2,14% от всички, участвали в допитването.


Прави впечатление фактът, че не събира никакъв интерес и не е решение по никакъв начин за недостига на пари в здравеопазването вариантът да се върне старият начин на финансиране, както и тезата, зад която застават част от протестиращите медици, а именно финансиранеот на здравеопазването да се подели между общини и държава.
Причината да не стигат парите за здраве не е в начина, по който се менажират здравните заведения- в това са убедени 100% от всичии участвали.


Анкетата на сайта zakazanlak.bg няма претенцията за представителност, но дава основни насоки и е ориентир за общественото мнение по поставения проблем.

В новата ни априлска анкета ви питаме: Какви имоти е нормално да притежава един политик?


Може да участвате в нея тук:
http://www.zakazanlak.bg