Официалното тестване на системата BG-Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия започна на в област Габрово на 7 ноември. Предстоят проверки на системата в цялата страна, като на 21 ноември ще се прави тест в Югоизточна България, включително и в Старозагорска област. Какво трябва да знаем за системата?
BG-Alert е допълнителен канал на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, тоест сирената система. По аналогия на нея ще може да се известяват гражданите, ако предстоят да се случат опасни явления – силен вятър, силен дъжд, покачване на нивата на реки и на язовири и други. Целта е хората да имат информация, че нещо предстои да се случи. Може да се използва системата и когато вече се е случило някакво събитие - имаме наводнение, станало е земетресение. В съобщението ще има препоръки към гражданите със съвети как да действат в тази ситуация.
Разбираемо е, че системата няма да може да се използва преди да е възникнало земетресението. Основно говорим за метеорологични явления, при които имаме прогнозиране. Тогава системата ще се използва, за да се информират хората, че предстои да се случат такива събития. Примерно, че ще има обилни валежи, така че може да има вероятно повишаване на речните нива във водоизточници, във водни басейни и т.н.
Съобщението ще стигне до телефони, които поддържат технологията Cell Broadcast. На интернет страницата, която е разработена за тази цел – BG-Alert.bg, ясно е описано кои телефони и с каква операционна система ще имат възможност да получат и визуализират съобщенията. Освен мобилните телефоните, смарт часовници и таблети – ако поддържат технологията Cell Broadcast, също ще визуализират такива съобщения.
Не е нужно споменатите устройства да имат SIM карта. Важно е да поддържат технологията. Но и без да имате SIM карта може да са обадите на 112, нали така? Cell Broadcast е радио излъчване. Тя е различна от технологията за изпращане на sms. Тук има един недостатък, че този тип комуникация е едностранна. Все едно слушате радио. Вие получавате информация, но нямате обратна връзка. Системата, като изпращач, не може да разбере дали сте го получили съобщението. Но предвид масовостта на съобщенията, това се компенсира, защото със сигурност някой до вас ще го получи.
В момента съгласно Закона за защита населението при бедствия и аварии и съобразно Националната система за ранно предупреждение и оповестяване тя може да се използва по разпореждане - на министри, на кметове на общини, на кметове на населени места, на кметски наместници.
Към момента това са единствените органи, които ще могат да се разпореждат с нейното използване. Ако в град X се очаква нещо да се случи – голям дъжд, примерно, и кметът реши да подаде сигнал, системата дава възможност съобщението да се изпрати както в определена територия, така и в цялата страна. Естествено, когато градът Х е заплашен, не нужно в други градове да получават съобщението. Това вече се определя от изпращача. За да се изпрати и получи съобщението, се използват мобилните клетки на операторите. Системата позволява да се идентифицира едно населено място или повече населени места. Тоест, може да избере конкретна територия. Заради разпределението на клетките на мобилните оператори, съобщението може да излезе малко извън зададения обхват, но това не би трябвало да е проблем. Клетката на мобилния оператор има обхват, който е окръжност, така че може да се получи приемане на съобщението в съседни области. Целта на системата е да извести хората за някаква опасност. Хората трябва да са спокойни и да знаят, че тази система е предвидена да ги предупреждава и е свързана с техния живот и здраве. Тя не е предвидена за други цели, а да ги предупреди максимално бързо, за да предприемат определени мерки, които са в тяхна полза.
В момента се изготвя и Наредба, която да регламентира практически как ще се използва системата. В документа ще се запише по какъв начин ще става от една страна експлоатацията на системата, а от друга страна какви ще се правата и задълженията на различните институции.
Предвидена е двуфакторна защита при изпращане на съобщението, т.е. е предвиден следният ред при работата със софтуера. Един служител - независимо дали е на пожарната, или на съответната администрация, създава съобщението. А друг го преглежда и изпраща. Имаме двуфакторна степен на защита на системата, за да не може някой да си позволява директно да изпраща съобщение.
Когато се случва или се е случило някакво събитие, хората, които отговарят за координацията, подготвят проекта на съобщение. Но, в същото време, те са изключително натоварени със самото събитие. За да не разчитаме само и единствено на тяхното внимание и преценка, защото при работа под напрежение вероятността за грешки е по-голяма, те изготвят проекта на съобщението и го предават на друг човек, който да го прегледа. Вторият човек вече обработва съобщението и го прави във вида, в който ще го изпрати, след което го изпраща. Просто и втори човек оглежда съобщението преди да се изпрати, което е нормална практика, за да не се допускат грешки.
Съобщения по време на тестовете ще получат телефоните, поддържащи технологията Cell Broadcast, т.е. от 2G, 3G, 4G и 5G устройства. Тестовото съобщение ще бъде получено без значение в какъв режим са телефоните и на кой мобилен оператор. Хората ще могат да изключат сигнала, когато го получат. В самото съобщение ще бъде посочено, че става дума за тест.