Законовият срок на старите удостоверения на таксиметровите водачи изтича до края на месеца, уведомява Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заявленията за преиздаване на удостоверенията ще бъдат приемани до 15.00 часа на 30 юни във всички офиси на ИА „Автомобилна администрация“, които ще работят извънредно. Ще бъдат приемани и заявления, които не са окомплектовани, като при тези случаи удостоверенията ще бъдат издавани след предоставянето на всички необходими документи. Таксиметровите водачи, които не са подменили удостоверенията си до 30 юни 2018 година, ще трябва да се явяват отново на изпит за придобиване на право да упражняват професията.

През 2016 година бе променена нормативната уредба, като бе въведена валидност от 5 години на всички безсрочни удостоверения, като досега два пъти е удължаван срокът за подмяната им.