Изнесени Приемни на „Арсенал“ АД ще се организират от следващата седмица в три от съседните на Казанлък общини. Приемните ще са три дни в седмицата, съобщи Петър Петров, директор по специалните въпроси и режима на „Арсенал“.

Приемните имат за цел да улеснят желаещите да кандидатстват за работа в „Арсенал“, по отношение на информация за свободните работни места, условията за наемането на работа, както и да предоставят на място възможност на желаещите да подават документите си за работа.

Служители на „ Личен състав“ и отдел „Кадри“ на фирмата ще консултират жеалещите.
Целта е по-бързо и лесно да стигнем до онези хора, които са мотивирани и имат желание за работа при нас, допълни още Петров.
Инициативата е организирана съвместно с Бюро по труда в Казанлък. Вече са проведени първите информационни срещи с местните управи, а от следващата седмица започва и същинската работа на изнесените приемни.

Приемните ще работят при следния график:

В град Николаево всяка сряда, следобед, като представителите на „Арсенал“ ще могат да бъдат открити в сградата на общината.

В град Гурково- също в сряда, но предиобед, също в сградата на Общината.


В Павел баня желаещите да получат информация за свободните работни места в „Арсенал“ и документи за кандидатстване за работа, ще могат да правят това в Информационния център на Общината, в дните вторник и четвъртък. Вторник - преди обед, а в четвъртък – следобед.
За всички свободни позиции минималният ценз, който се изисква от кандидатите за работа е минимум основно образование, завършен 8 клас. В момента се набират работници за заводите 1, 4 и 5.
„Арсенал“ АД е най- големият работодател на територията на област Стара Загора и най- големият в страната, в сферата на машиностроенето и специалната продукция.
В момента във фирмата работят над 7 600 човека.
Само през миналата година фирмата разкри нови близо 2 хиляди работни места.