На 9 ноември (сряда) от 17 часа във Военен клуб в Казанлък ще се проведе информационна среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради - по повод отварянето на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.
Ще бъдат представени основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилните сгради, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Очакваме всички заинтересовани страни да заповядат на срещата! – канят от Общината.