Идеалният премиер е...45-годишен семеен мъж с икономическо образование

Бъдещият министър-председател в представите на студенти е семеен мъж, около 45 годишен, с икономическо образование, отговорен, сериозен и честен, на външен вид елегантен и представителен. Основните приоритети в работата му трябва да са корупцията, образованието, здравеопазването и ниските доходи.

Това показва изследване на Института за стратегии и анализи, целящо да очертае вижданията на студентите за основните проблеми пред страната в настоящия момент и представите им за един бъдещ премиер, който да бъде избран след парламентарните избори на 26 март 2017 година, уточнява Канал 3.

Една трета от младите хора или 34,1% посочват корупцията като основният проблем в страната. На второ и на трето място посочват образованието (31.8 %) и безработицата (27.1 %). Любопитно, че мнозина (23.5 %) са посочили и здравеопазване, въпреки че това е възрастовата група, която има най-малък досег със здравната системата. Очевидно това е въпрос, който става чувствителен за цялото общество.

Представите за идеалния премиер по пол, възраст, семейно положение и качества до голяма степен повтарят нагласите от изследването на ИСА за президентските избори. По отношение на пола 45.7 % смятат, че трябва да е мъж, за 9.5 % трябва да е жена, а за 44.8 % полът няма значение. При семейното положение отговорите са доста категорични – 66.3 % предпочитат да е семеен, 6.9 % да не е семеен, а за 26.8 % няма значение. Възрастовите предпочитания са на страната на 40 годишните като 58.3 % смята, че той трябва да е между 40 и 49 годишен.

При конструиране на образа на министър-председателят прагматизмът взима връх. Докато при президента наблюдавахме идеалистични мотиви и символика, тук се търсят конкретни решения, успеваемост, резултати. Това личи при най-предпочитаното образование и професионални компетенции на бъдещия премиер – икономическото (29.3 % от анкетираните). При президентските избори предпочитанията бяха насочени към националната сигурност, което се реализира при избора на президент. Високи нива се запазват при политология и право – 19.7 % и 18.5 %.

Политологията се наложи трайно като специалност в образователната система и все повече се приема като обучение по политика. И в настоящето изследване ясно личи изискването за професионализация на политиката. За 25.% образованието няма значение, но трябва да е висше. Качествата на които държат мнозинството студенти, са отговорност и сериозност (31.3 %), честност (29.6 %), образованост (18.9 %), добра комуникативност (да говори добре, да е убедителен) за 18.6 %. Отново и тук излиза като изискване говоренето на чужди езици (10.4 %), което става трайно условие за заемане на висши политически постове.

Любопитното е, че като допълнение към горепосочения прагматизъм, родолюбието и патриотизмът отстъпват чак на осма позиция (6.2 %), докато при президента това беше водещото очакване с 39 %. Честността (некорумпираността) и комуникативността са пресечните точки на очакванията за двете изследвания – премиер (29.6% - 18.6 %) и президент (12 % - 14 %) По отношение на външният вид безспорните процент предпочитания отиват за „представителността“ (стил, елегантност, стройна фигура) – 46.3 %. Добре изглеждащ, което е доста близко до предходното, е изразено от 22.3 % от анкетираните. Високият ръст е харесват от 15.1 %, което се запазва като предпочитание и при предходното изследване. За 8.8 % външният вид е без значение.

Извън простото разчитане на данните, това което прави впечатление е, че петте най-често посочвани проблеми пред България – корупция, образование, безработица, здравеопазване и ниски доходи (в т. ч. и пенсии) се определят от респондентите и като най-важни приоритети в работата на бъдещия министър-председател на България. Това, което той трябва да решава в работата си са проблемите на образованието (23.5 %), здравеопазването (21.7 %), стандарта на живот и ниските доходи (20.5 %). Борбата с корупцията (18.6 %) и борбата с престъпността (15.7 %) са посочени отделно, но ако приемем, че корупцията е част от престъпността, то общият им сбор е равен на 34.3 % от анкетираните.

Източник: БЛИЦ