"Скъпи приятели, щастливи сме да споделим, че всички мозайки от външния кръг на паметника бяха осиновени! Това прави възможно изграждането на навес над целия мозаечен кръг, който ще запази изкуството в Бузлуджа през предстоящите зимни условия", това написа на 27 октомври 2021 г. в своята Фейсбук-страница Фондация "Проект Бузлуджа" с председател арх. Дора Иванова.
Благодарим сърдечно на 10-те осиновители, които спасиха мозайките от разруха: арх. Георги Стоилов, проектант на паметника Бузлуджа, Галина Стоянова, Кмет на Община Казанлък; д-р Константин Йорданов Стоичков, Брюксел, адв. Роман Желев и д-р Антония Бозукова, Казанлък; М + С Хидравлик“, Казанлък; хотел „Еделвайс“, вр. Бузлуджа; Димана и Димитър Шопови, София; д-р инж. Красимира Димитрова, София; Нели и Адел Закут, София; д-р Иван Дошков, Габрово.

От фондацията изказват огромна благодарност и към всички, които с малки или по-големи дарения подкрепиха инициативата “Осинови мозайка”.


Мозайките в Паметника на връх Бузлуджа са едно от най-големите мозаечни произведения от 20 век в Европа. Те са най-ценният и най-застрашен елемент в сградата и се нуждаят от спешни мерки, за да не бъдат загубени безвъзвратно. Общата им площ е близо 1000 м2 и за направата им са използвани над 2.5 милиона тесери (камъчета). Две трети от тези мозайки все още са налични. Те са разпределени на две стени – външен и вътрешен мозаечен кръг.

Във външния мозаечен кръг има 14 мозаечни пана на различни теми като „Жената в нашето общество”, „Грижата за следващото поколение”, „Миролюбивата политика на България” и други изключителни произведения, дело на едни от най-изявените български художници от периода, сред които Иван Кирков, Димитър Киров, Стоимен Стоилов, Тома Върбанов, Иван Б. Иванов.

За да се спре разрушаването на мозайките, трябва да бъде спрян достъпа на вода до тях чрез защитно покритие, тъй като покривът на сградата липсва почти изцяло. Неговото възстановяване изисква голям финансов и времеви ресурс, а дотогава мозайки може да не са останали. Затова фондация „Проект Бузлуджа“ работи по две основни направления:
- Създаване и изпълнение на цялостен „План за опазване и управление” на сградата
- Спешни мерки за спиране на разрушителните процеси

Мозайките от вътрешния кръг бяха обработени и защитени със защитно покритие през миналата година и успехът на мерките беше доказан - за първа година нямаше никакви загуби и разрухата беше спряна. Това се случи благодарение на финансиране от фондация „Гети“ и в партньорство с ИКОМОС - Германия, и реставраторите от Националната художествена академия, Техническия университет в Мюнхен, Университета по изкуствата в Берн и НПО "Диадрасис" от Атина. Въпреки края на финансирането, екипът продължи да работи на доброволни начала през изминалата година, да провежда регулярен мониторинг и да планира следващите мерки за опазване на мозайките.