На 19 март учениците от ПГ „Иван Хаджиенов“ от 8, 9 и 10 класове на специалността „Машини и системи с ЦПУ“ провериха своите знания в традиционното състезание, което е част от инициативата „Месец на професиите“, която се провежда ежегодно в училището. Куизът за първи път се проведе чрез популярната електронна платформа Kahoot. Единадесетокласниците, заедно с преподавателите подготвиха електронния вариант, който се използва и при уроците по различни предмети.
В надпреварата взеха участие три отбора, всеки от които включваше ученици от 8, 9 и 10 клас. В отговорите се включиха и част от публиката, като връзката с платформата бе чрез мобилните телефони. Въпросите бяха свързани с изучаваните предмети – кои инструменти се използват при определени металообработващи операции, какво е въглеродното съдържание в стоманата и чугуна - в проценти, какво е движението при фрезоване и други. Имаше и бърза викторина, която включваше въпроси от общообразователните предмети и за други любопитни факти за зрителите. Накрая отборите трябваше да се справят и с два пъзела, единият от които бе свързван със сглобяването на верига от зъбчати колела, които трябваше да предадат движението.
На същата дата започна и второто издание на състезанието „Арсенал“ – Дом за ДОМИНО“ в казанлъшката ПГ „Иван Хаджиенов“, което беше инициирано от ръководството на „Арсенал“ АД за първи път през миналата година. В него участват ученици от специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Мехатроника“ от 11 и 12 клас, които се обучават по програмата за дуално образование. Състезанието включва теоретична и практическа част – изчертаване на детайл, по задание от „Арсенал“ АД, с компютърна програма AutoCad. На 26-ти в арсеналския куиз ще се включат и учениците от специалността „Мехатроника“, а отчитането на резултатите и награждаването ще е в края на месеца.