Грипна ваканция е обявена в областта. Детските градини в Казанлъшко остават да работят

Грипна ваканция за периода от 9 – 12 февруари е обявена в област Стара Загора. Ваканцията е обявена във връзка с регистрираната висока заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип в областта, най-вече във възрастовата група от 15 – 29 години. От РЗИ – Стара Загора съобщиха, че през деня е постъпила информация от почти всички учебни заведения за отсъстващи деца по повод заболяване от остри респираторни заболявания над 25%. Предприетите мерки са с цел ограничаване разпространението на грипната инфекция сред учениците.

Засега в Община Казанлък остават да работят всички детски заведения. Още през миналата седмица, когато РЗИ – Стара Загора обяви грипна епидемия, Община Казанлък започна ежедневно преброяване на децата в детски ясли и детски градини. При подаването на информация директорите или упълномощените от тях лица са длъжни да съобщят, колко от отсъстващите деца са болни или не посещават учебните заведения по семейни причини.
Днес от общо 2636 деца отсъстват 1269, от които по данни на ръководствата на детските заведения само 244 са болни. За останалите 1025 родителите са взели превантивни мерки. Съгласно указанията на РЗИ и заповед на Кмета на Община Казанлък ежедневно се осъществява дезинфекционен и противоепидемичен филтър.