Зелените площи в Казанлък са достатъчни, просто не се поддържат всичките.
Това е изводът- констатация от онлайн анкетата на сайта zakazanlak.bg, който правят читателите му.
Анкетата е проведена в периода 26 юни- 15 юли и няма претенция за изчерпателност, но дава обобщени тенденции на общественото мнение в града.Че имаме достатъчно зеленина, но тя не се поддържа, считат най- голям брой - 32,5% от участниците в анкетата.
Като се добавят и процентите на останалите подобни и близки до този отговор опции, процентът на гражданите, които са убедени, че не са нужни нови зелени площи, а само повече грижа по тях, надхвърля 41%.
Втората позиция на практика разделя гражданите на две, с еднаквите си проценти: за 16,3% се е направило много ог общинската власт за озеленяването и сега е необходимо само да се пази и поддържа.


Също толкова- 16,3% от участниците в допитването считат, че в града има нужда от нова зелена растителност, но по- лесна за поддръжка.

Съществен процент от участвалите в анкетата - 14% са на мнение, че градът „има нужда от повече дървета, тъй като в този мандат безобразно се сече“. Последното идва на фона на изминалите три месеца, в които не веднъж информирахме за отсечени дървета, на емблематични места или дървета - символи за групи граждани и на практика отразява гневните реакции на гражданите от тези действия на градската власт.Въпросът за зелените площи разделя и друга категория граждани, които избират по-крайни тези за своето отношение и мнение за зелените площи в Казанлък. Еднакви са процентите – по 7% на тези, които считат, че Казанлък има достатъчно зелени площи, но трябват по – безопасни паркове за разходка. Същият е процентът на гражданите, които предпочитат натоварената и с ирония опция: „Зелин площи? Откога на чакъла и плочките казват така?“, явно отчитайки последните визии на създадените нови места за отдих.
За 4,6% от участниците в анкета зелените площи са вид пропагандна дейност от страна на общината, с която лесно се печелят симпатии, тъй като „ като не можеш да правиш нещо друго, правиш градинки и зелени лехи. Вижда се“.

2,3% от запитаните посочват, че в Казанлък зелените площи са предостатъчни, дори няма ресурс за подръжка на наличните.
Изразеното гражданско мнение би могло да има свой принос в ориентирането на общинската власт в нейната бъдеща политика по отношение създаването на зелени площи и общото облагородяване и подобряване на градската визия и среда.


Новият ни въпрос в анкетата този месец е по друг актуален от последните дни проблем: за намерението на управляващите и работодателелските организации в България класовете за прослужено време и старост да отпаднат като добавки и да станат част от общия размер на работната заплата. На намерението остро се противопоставиха синдикатите в България и някои НПО-та.


Въпросът ни, на който може да дадете своя вариан за мнение :

Синдикатите или работодателите ще надлеят в спора за отпадането на класовете за прослужено време?

Отговорете ТУК: http://www.zakazanlak.bg/